Mehmet Hakan Erkut

Profesör
Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri
mehmethakan.erkut@boun.edu.tr
+90 212 3597048
İlgi Alanları: 

Teorik Yüksek Enerji Astrofiziği, Yığışma Diskleri, Manyetohidrodinamik, Nötron Yıldızları ve Karadelikler: X-ışın çiftlerindeki pulsarlar, Eddington üstü yığışma disklerine sahip aşırı parlak X-ışın pulsarları, supernova sonrası disklere sahip anormal X-ışın pulsarları ve yumuşak gama ışın tekrarlayıcıları gibi kütle yığıştıran nötron yıldızı sistemlerinde manyetosfer-disk etkileşimi kuramı. Aşırı parlak X-ışın kaynaklarının yüksek kütleli X-ışın çiftlerindeki evriminin modellenmesi. Nötron yıldızı veya karadelik içeren düşük kütleli X-ışın çiftlerinden gözlenen yarı periyodik salınımların modellenmesi. Pulsarların radyo verimliliği.

Güncelleme tarihi: 
8 Ara 2022

Son Güncelleme: 01:47:57 - 08.12.2022