Öğretim Üyeleri

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Doçent

levent.akant@boun.edu.tr

+90 212 3596689
İlgi Alanları

Matematiksel Fizik, Yüksek Enerji Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi

bora.akgun@boun.edu.tr

+90 212 3597600
İlgi Alanları

Yüksek Enerji Fiziği, Parçacık Fiziği Dedektörleri, Dedektör Okuma ve Veri Toplama Sistemleri

Doçent

askin.ankay@boun.edu.tr

+90 212 3597593
İlgi Alanları

Yüksek Enerji Astrofiziği; Kompakt Nesneler; Süpernova Kalıntıları

kaplanz@boun.edu.tr

+90 212 3597594
İlgi Alanları

Deneysel Katı Hal Fiziği; Temel Fizik Laboratuvarları Eğitmeni

Doktor Öğretim Üyesi

aslan@boun.edu.tr

+90 212 359 7083
İlgi Alanları

Deneysel Yoğun Madde Fiziği; Nano Ölçekli Malzemelerin Optik ve Elektriksel Özellikleri, 2B Malzemelerin Gerinim Mühendisliği, Yarı İletken Optik, Exciton Fiziği

Profesör

demirale@boun.edu.tr

+90 212 3594568
İlgi Alanları

Atom ve Moleküler Fizik; Katı Hal Fiziği

Doktor Öğretim Üyesi

parviz.elahi@boun.edu.tr

+90 212 3594465
İlgi Alanları

Yüksek güçlü fiber lazer, Raman fiber lazer, Mod kilitli fiber lazer, Doğrusal olmayan fiber optik, Fiber lazerin endüstriyel ve tıbbi uygulamaları, Optik yakalama ve görüntüleme için fiber lazer

Profesör

ercan@boun.edu.tr

+90 212 3596616
İlgi Alanları

Ariel-5, Exp.C, Ariel-6, EXOSAT, GINGA, ROSAT, XMM Newton, ASCA, Chandra, Suzaku, NuStar X-ışın uydularıyla düşük kütleli X-ışın ikili sistemleri, Galaksi kümeleri, Yakın Galaksilerde ve  Galaktik Süpernovaların X-ışın, Gama ışınları gözlemleri.Süpernova kalıntılarının TUG-TÜBİTAK RTT150 optik teleskobu ile  görünür bölge ve çeşitli X-ışın uydularıyla çok bant gözlemsel çalışmaları. Mega Maserların istatistiksel çok bant gözlemsel çalışmaları, Aktif Galaktik Çekirdekler X-ışın gözlemleri. Galaksi oluşumu, Dev Uydular ve uyduların evrimi hakkında teorik çalışmalar. Karanlık maddenin galaksi kümelerinde  X-ışın gözlemleriyle hesaplanması.

Doçent

hakan.erkol@boun.edu.tr

+90 212 3594466
İlgi Alanları

Medikal Fizik

Profesör

mehmethakan.erkut@boun.edu.tr

+90 212 3597048
İlgi Alanları

Teorik Yüksek Enerji Astrofiziği, Yığışma Diskleri, Manyetohidrodinamik, Nötron Yıldızları ve Karadelikler: X-ışın çiftlerindeki pulsarlar, Eddington üstü yığışma disklerine sahip aşırı parlak X-ışın pulsarları, supernova sonrası disklere sahip anormal X-ışın pulsarları ve yumuşak gama ışın tekrarlayıcıları gibi kütle yığıştıran nötron yıldızı sistemlerinde manyetosfer-disk etkileşimi kuramı. Aşırı parlak X-ışın kaynaklarının yüksek kütleli X-ışın çiftlerindeki evriminin modellenmesi. Nötron yıldızı veya karadelik içeren düşük kütleli X-ışın çiftlerinden gözlenen yarı periyodik salınımların modellenmesi. Pulsarların radyo verimliliği.

emine.ertugrul@boun.edu.tr

+90 212 359 75 94
Doktor Öğretim Üyesi

ilmar.gahramanov@boun.edu.tr

+90 212 3597280
İlgi Alanları

Matematiksel fizik, süpersimetri, integrallenebilirlik

Profesör

gulmez@boun.edu.tr

+90 212 3596630
İlgi Alanları

Deneysel Nükleer Fizik; Yüksek Enerji Fiziği; Medikal fiziği

Profesör

naci.inci@boun.edu.tr

+90 212 3597602
İlgi Alanları

Deneysel Katı Hal

Nanoparçacıkların fiziği, nanoparçacıkların zaman çözümlü görüntülenmesi ve spektroskopisi, nanoparçacık katkılı polimerlerin fiziksel ve optik özelliklerinin araştırılması ve bunların sensör uygulamaları, fiber optik, optik sensörler, fotonik kristaller, optik metroloji, kuantum bilgisi, kuantum kriptografisi

icagriiseri06@gmail.com

+90 212 359 75 94
Doktor Öğretim Üyesi

can.kozcaz@boun.edu.tr

+90 212 359 6891
İlgi Alanları

Sicim Kuramı, Matematiksel Fizik

Profesör

levent.kurnaz@boun.edu.tr

+90 212 3597279
İlgi Alanları

İklim bilimi ve politikaları, sürdürülebilirlik, çevresel risk analizi

Profesör

nergiz@boun.edu.tr

+90 212 3594567
İlgi Alanları

Teorik Fizik: Sicim ve Zar Teorileri, Verteks Operatörleri Cebri, Yang-Mills Alan Teorisi (Monopol, İnstanton ve Vorteks çözümleri)

Doktor Öğretim Üyesi

arkadas.ozakin@boun.edu.tr

İlgi Alanları

Yapay öğrenme, matematiksel fizik, geometrik mekanik

Profesör

ozhan.ozatay@boun.edu.tr

+90 212 3597188
İlgi Alanları

Deneysel Yoğun Madde Fiziği; Nanomanyetizma ve Spin Elektroniği, Nano ölçekli bellek yapıları

Profesör

erkcan.ozcan@boun.edu.tr

+90 212 3597596
İlgi Alanları

Deneysel Yüksek Enerji Fiziği, Küçük parçacık fiziği dedektörleri ve hızlandırıcıları

Profesör

tonguc.rador@boun.edu.tr

+90 212 3597603
İlgi Alanları

Teorik Yüksek Enerji Fiziği; Kozmoloji, İstatistiksel Mekanik

Profesör

semizibr@boun.edu.tr, ibrahim.semiz.fizik@gmail.com

+90 212 3597617
İlgi Alanları

Matematiksel Fizik, Genel Görelilik (Kara Delikler ve Kozmoloji)

Doktor Öğretim Üyesi

gizem.sengor@boun.edu.tr

+90 212 3594509
İlgi Alanları

kozmoloji, eğri uzayzamanlarda kuantum alan kuramı ve simetriler

Profesör

turgutte@boun.edu.tr

+90 212 3597595
İlgi Alanları

Matematiksel Fizik, Kuantum Alan Teorisi ve Matematiksel yönleri, Gauge teorisi, Kuantum Alan Teorisi Modellerinin Büyük-N limiti, Geometrik Kuantizasyon ve Simplektik Geometri

Profesör

burcin.unlu@gmail.com

+90 212 3596885
İlgi Alanları

Medikal ve Biyolojik Fizik, Fotoakustik tomografi, Diffüz optik tomografi, Biyolojik dokuda elektromanyetik ve akustik dalgaların yayılması, Medikal fizikte ters problemler, Kanser görüntüleme için akustik ve optik enstrümantasyon, Matematiksel Onkoloji

Doçent

dieter.van@boun.edu.tr

+90 212 3594468
İlgi Alanları

Teorik Yüksek Enerji Fiziği

Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri

Profesör

aktas@boun.edu.tr

+90 212 3596612
İlgi Alanları

Deneysel Katı Hal Fiziği

Amorf ve kalkojenit ince filmlerin elektriksel ve optik karakterizasyonu

Profesör

akyuzo@boun.edu.tr

+90 212 3596570
İlgi Alanları

Teorik Nükleer Fizik; Fiziğin Genel İlkeleri; Kültür olarak fizik

Adjunct ve Emeritus Öğretim Üyeleri

Emeritus Profesör

arikm@boun.edu.tr

+90 212 3596615
İlgi Alanları

Teorik fizik

Parçacık Cebirleri ve Kuantum Grupları, ATLAS ve CAST deneyleri, Kozmoloji

http://ma65.bogazici.edu.tr

Misafir Profesör

utkan@stanford.edu

Misafir Profesör

mehmet.erbudak@boun.edu.tr erbudak@phys.ethz.ch

İlgi Alanları

Yüzey bilimi

Emeritus Profesör

sevgena@boun.edu.tr

+90 212 3594464
İlgi Alanları

Nükleer Fizik, Müzik Akustiği

Emeritus Professor

sakarlat@boun.edu.tr

+90 212 3596571
İlgi Alanları

Katı hal fiziği

Fiziksel elektronik, Fotonik, Amorf malzemelerde, camlarda ve polimerlerde elektriksel taşıma

Misafir Profesör

gokhan.unel@cern.ch

İlgi Alanları

Parçacık Fiziği