Doktora Programı (Doktora Derecesi)

Fizik doktora programı, Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmeliğine uygun olarak on dört lisansüstü dersi, kredisiz seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması ve doktora tezinden oluşur. Lisansüstü danışmanının izni ile üniversitedeki diğer programlar tarafından verilen lisansüstü derslerden en fazla üç ders alınabilir. Bölüm, tez çalışmasının sonucunda, Science Citation Index Expanded'da listelenen hakemli bir fizik dergisinde en az bir makalenin yayımlanmasını şart koşar.

Birinci Dönem
Kredi ECTS
PHYS 500 Fizikte Literatür İncelemesi
Denetimli okuma ve kütüphane çalışması. Bireysel ihtiyaçlara göre malzeme seçimi. Yazılı ve sözlü sunum istenir. (1+0+0) 1 AKTS 3
1 1 3 3
PHYS 501 Klasik Dinamik
Mekaniğin ilkelerinin gözden geçirilmesi. Hamilton ilkesi ve Lagrange denklemleri, korunum yasaları. En düşük eylem ilkesi. Lagrange formalizmi: Merkezi kuvvetler, katı cisim hareketi, küçük salınımlar. Hamilton hareket denklemleri, kanonik dönüşümler, Hamilton-Jacobi teorisi. Sürekli ortamlar için Lagrange ve Hamilton denklemleri. (4+1+0) 4 AKTS 10
4 4 10 10
PHYS 511 Elektromanyetik Teori I
Elektrostatik ve magnetostatik. Zamana bağlı alanlar ve Maxwell denklemleri. radyasyon alanının çok kutuplu açılımı. Radyasyonun madde ile etkileşimi. Girişim ve kırınım. Dalga kılavuzları ve kovuklar. Elektromanyetizma ve görelilik. (4+1+0) 4 AKTS 10
4 4 10 10
PHYS 531 Kuantum Mekaniği I
Temel varsayımlar. Harmonik osilatör. Hidrojen atomu. Simetriler. Açısal momentum. Spin. Açısal momentumun toplanması. Özdeş parçacıklar. (4+1+0) 4 AKTS 10
4 4 10 10
Toplam:
13
Toplam:
13
Toplam:
33
Toplam:
33
İkinci Dönem
Kredi ECTS
PHYS 532 Kuantum Mekaniği II
Bağlı hal problemleri. Yaklaşıklık yöntemleri. Zamana bağlı ve zamandan bağımsız pertürbasyon kuramları. Saçılma kuramı. Uygulamalar. Relativistik kuantum mekaniğine giriş ve yol integralleri. (4+1+0) 4 AKTS 10
4 4 10 10
PHYS 541 İstatistik Mekanik I
Termodinamiğin kanunları ve uygulamaları. Klasik kinetik kuramı ve Boltzmann denklemi. Mikrokanonik, kanonik ve büyük kanonik bölüşüm fonksiyonları. İdeal kuantum gazları. Katıhal, nükleer ve astrofiziğin çeşitli uygulamaları. (4+1+0) 4 AKTS 10
4 4 10 10
-- -- Seçmeli 3 3 7 7
Toplam:
11
Toplam:
11
Toplam:
27
Toplam:
27
Üçüncü Dönem
Kredi ECTS
PHYS -- Fizik Seçmeli 3 4 10 10
PHYS -- Fizik Seçmeli 3 4 10 10
PHYS -- Fizik Seçmeli 3 4 10 10
Toplam:
9
Toplam:
12
Toplam:
30
Toplam:
30
Dördüncü Dönem
Kredi ECTS
PHYS 679 Lisansüstü Seminer
Öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar ve lisansüstü öğrenciler tarafından sunulan seminerler ile fizikte seçilmiş konuların incelenmesi. (0+1+0) 0 AKTS 6
0 0 6 6
PHYS -- Fizik Seçmeli 3 4 10 10
-- -- Seçmeli 3 3 7 7
-- -- Seçmeli 3 3 7 7
Toplam:
9
Toplam:
10
Toplam:
30
Toplam:
30
Beşinci Dönem
Kredi ECTS
-- -- Seçmeli 3 3 7 7
Toplam:
3
Toplam:
3
Toplam:
7
Toplam:
7
Altıncı Dönem
Kredi ECTS
PHYS 790 Fizik Doktora Tezi
Bir tez danışmanının gözetiminde öğrencinin özel ilgi alanına giren bir araştırma projesinin tasarlanması ve tamamlanması.
0 0 120 120
-- -- Yeterlik Sınavı 0 0 30 30
-- -- Tez Önerisi Savunması 0 0 30 30
Toplam:
0
Toplam:
0
Toplam:
180
Toplam:
180