Yüksek Lisans Programı

Fizik Yüksek Lisans programı en az 24 kredilik yedi ders, bir kredisiz seminer dersi ve bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler danışman onayına tabidir ve en fazla iki üst düzey lisans dersi içerebilir.

Birinci Dönem
Kredi ECTS
PHYS 500 Fizikte Literatür İncelemesi
Denetimli okuma ve kütüphane çalışması. Bireysel ihtiyaçlara göre malzeme seçimi. Yazılı ve sözlü sunum istenir. (1+0+0) 1 AKTS 3
1 1 3 3
PHYS 501 Klasik Dinamik
Mekaniğin ilkelerinin gözden geçirilmesi. Hamilton ilkesi ve Lagrange denklemleri, korunum yasaları. En düşük eylem ilkesi. Lagrange formalizmi: Merkezi kuvvetler, katı cisim hareketi, küçük salınımlar. Hamilton hareket denklemleri, kanonik dönüşümler, Hamilton-Jacobi teorisi. Sürekli ortamlar için Lagrange ve Hamilton denklemleri. (4+1+0) 4 AKTS 10
4 4 10 10
PHYS 511 Elektromanyetik Teori I
Elektrostatik ve magnetostatik. Zamana bağlı alanlar ve Maxwell denklemleri. radyasyon alanının çok kutuplu açılımı. Radyasyonun madde ile etkileşimi. Girişim ve kırınım. Dalga kılavuzları ve kovuklar. Elektromanyetizma ve görelilik. (4+1+0) 4 AKTS 10
4 4 10 10
PHYS 531 Kuantum Mekaniği I
Varsayımlar. Harmonik osilatör. Hidrojen atomu. simetriler. Açısal momentum. Spin. Açısal momentumun eklenmesi. Özdeş parçacıklar.
4 4 10 10
Toplam:
13
Toplam:
13
Toplam:
33
Toplam:
33
İkinci Dönem
Kredi ECTS
PHYS 532 Kuantum Mekaniği II
Bağlı hal problemleri. Yaklaşıklık yöntemleri. Zamana bağlı ve zamandan bağımsız pertürbasyon kuramları. Saçılma kuramı. Uygulamalar. Relativistik kuantum mekaniğine giriş ve yol integralleri (4+1+0) 4 ECTS 10
4 4 10 10
PHYS 541 İstatistik Mekanik I
Termodinamik yasaları ve uygulamaları. Klasik kinetik teori ve Boltzmann denklemi. Mikrokanonik, kanonik ve büyük kanonik bölüm işlevleri. İdeal kuantum gazları. Katı hal, nükleer ve astrofizikte çeşitli uygulamalar.
4 4 10 10
PHYS 579 Lisansüstü Seminer
Fakülte, konuk konuşmacılar ve/veya lisansüstü öğrenciler tarafından öğrencilerin ilgi duydukları belirli konulardaki bakış açılarını genişletmek ve bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği yelpazesini genişletmek için tasarlanmış seminerler.
0 0 3 3
-- -- Seçmeli 3 3 7 7
Toplam:
11
Toplam:
11
Toplam:
30
Toplam:
30
Üçüncü Dönem
Kredi ECTS
PHYS 690 Yüksek Lisans Tezi
Bir tez danışmanı gözetiminde öğrencinin özel ilgi alanına giren bir konuda araştırma projesi tasarlama ve tamamlama.
0 0 60 60
Toplam:
0
Toplam:
0
Toplam:
60
Toplam:
60