PHYS 541

İstatistik Mekanik I
Credits: 
4
Termodinamik yasaları ve uygulamaları. Klasik kinetik teori ve Boltzmann denklemi. Mikrokanonik, kanonik ve büyük kanonik bölüm işlevleri. İdeal kuantum gazları. Katı hal, nükleer ve astrofizikte çeşitli uygulamalar.

Son Güncelleme: 22:15:49 - 01.08.2022