Doktora Programı (Yüksek Lisans Derecesi)

Fizik doktora programı, Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmeliğine uygun olarak yedi lisansüstü dersi (en az 21 kredi), kredisiz seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması ve doktora tezinden oluşur. Lisansüstü danışmanının izni ile üniversitedeki diğer programlar tarafından verilen lisansüstü derslerden en fazla üç ders alınabilir. Bölüm, tez çalışmasının sonucunda, Science Citation Index Expanded'da listelenen hakemli bir fizik dergisinde en az bir makalenin yayımlanmasını şart koşar.

Birinci Dönem
Kredi ECTS
PHYS -- Fizik Seçmeli 3 4 10 10
PHYS -- Fizik Seçmeli 3 4 10 10
PHYS -- Fizik Seçmeli 3 4 10 10
Toplam:
9
Toplam:
12
Toplam:
30
Toplam:
30
İkinci Dönem
Kredi ECTS
PHYS 679 Lisansüstü Seminer
Öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar ve lisansüstü öğrenciler tarafından sunulan seminerler ile fizikte seçilmiş konuların incelenmesi.
0 0 6 6
PHYS -- Fizik Seçmeli 3 4 10 10
-- -- Seçmeli 3 3 7 7
-- -- Seçmeli 3 3 7 7
Toplam:
9
Toplam:
10
Toplam:
30
Toplam:
30
Üçüncü Dönem
Kredi ECTS
-- -- Seçmeli 3 3 7 7
Toplam:
3
Toplam:
3
Toplam:
7
Toplam:
7
Dördüncü Dönem
Kredi ECTS
PHYS 790 Fizik Doktora Tezi
Bir tez danışmanının gözetiminde öğrencinin özel ilgi alanına giren bir araştırma projesinin tasarlanması ve tamamlanması.
0 0 120 120
-- -- Yeterlik Sınavı 0 0 30 30
-- -- Tez Önerisi Savunması 0 0 30 30
Toplam:
0
Toplam:
0
Toplam:
180
Toplam:
180