Çift Anadal Programı

Fizik bölümü kimya, moleküler biyoloji, matematik ve felsefe bölümleri ile, genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan lisans öğrencilerine çift anadal programı sunmak üzere işbirliği içindedir. Tüm mühendislik bölümleri öğrencileri de genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olmak şartıyla Fizik bölümüyle çift anadal programına başvurabilirler. Bu öğrencilerin önceden belirlenmis bir ders listesini başarıyla tamamlayarak fizik lisans derecesine sahip olmalarını sağlar. 
Çift Anadal Programı danışmanları Prof. Özhan Özatay ve Prof. Teoman Turgut.

 

Fizik Bölümü Öğrencileri için Çift-Anadal Programları

ÇAP Yönergesi Koşullarını ve Bölümlerin belirledikleri şartları karşılayan her öğrenci Çift-Anadal Programına başvurabilir.

 

PHYS-MATH

Başvuracak olan öğrenci  MATH 101, 102 ve 201 derslerini başarıyla tamamlamış olmalıdır. Herhangi bir başarısız olunmuş veya tekrarlanmış Matematik dersi bulunmamalıdır. Ayrıca, Matematik derslerinden aldığı notların ağırlıklı ortalaması 3.25/4.00 olmalıdır.

Temel Matematik Dersleri: MATH 101, 102, 201, 202
Gerekli Matematik Dersleri: MATH, 222, 231, 234, 323, 331, 338, + 3XX veya 4XX kodlu iki seçmeli ders

Matematik Bölümü ÇAP sayfası

 

PHYS-BIO

Alınacak Dersler: BIO, 101, 102, 201, 252, 254, 301, 310, 331, 353, 355, 407 + bir seçmeli BIO dersi

Moleküler Biyoloji ve Genetik ÇAP Sayfası

 

PHYS-PHIL

Öğrenci daha önceden bir felsefe dersi alıp BB ve üstü bir notla geçmiş olmalıdır. Öğrencinin kümülatif not ortalaması 3.00 ve üzeri olmalıdır. Başvurular sadece güz dönemi alınır ve başvururken Felsefe ile neden ilgilendiğiniz ve ilginizi çeken felsefi sorular/konular ile ilgili bir sayfalık bir niyet mektubu istenir.

Alınacak Dersler: PHIL 101, 105, 106, 131, 132, 213, 214, 222, 273, 313, 314, 341, 382 + bir seçmeli felsefe dersi

Felsefe Bölümü ÇAP sayfası

 

PHYS-CHEM

Alınacak Dersler: CHEM 201, 202, 203, 204, 242, 244, 245, 308, 351, 363, 415

Ek olarak, öğrenciler 30 gün kimya ile ilgili bir tesiste çalışmak zorundadırlar.

 

Fizik Bölümü ile Çift-Anadal Programları

XXX-PHYS (PHIL hariç)

Öğrenciler bu ders kombinasyonlarından birini tamamlamak zorundadır:

PHYS 101, 102, 201, 202
PHYS 121, 201, 202
PHYS 101, 130, 201

Daha sonra alınacak dersler: PHYS 221, 302, 311, 312, 325, 401, 402, 411, 412 + 3XX, 4XX veya 5XX kodlu bir seçmeli ders

 

Not 1: EE öğrencileri  PHYS 312 + PHYS 325 + PHYS seçmeli yerine PHYS 391 + PHYS 392 + PHYS 462 alabilirler.

Not 2: MATH öğrencileri PHYS 325 yerine 3XX, 4XX veya 5XX kodlu bir seçmeli ders almalıdır.

Not 3: PHYS 496 ile PHYS 499 dersleri CMPE öğrencileri için seçmeli ders havuzunda değildir.

 

PHIL-PHYS

Öğrenciler aşağıdaki ders kombinasyonlarından birini tamamlamak zorundadır

PHYS 101, 102, 201, 202
PHYS 121, 201, 202
PHYS 101, 130, 201

ve ayrıca aşağıdaki matematik derslerini almalıdır

MATH 101, 102, 201, 202

Daha sonra alınması gereken dersler: PHYS 221, 302, (380 ya da 401 + 402 ya da 511), (311 ya da 407) + 3XX, 4XX veya 5XX kodlu dört seçmeli ders

Not: Seçmeli dersler Fizik bölümü ÇAP danışmanının onayı ile seçilmelidir

 

Güncelleme tarihi: 
2 Mar 2023

Son Güncelleme: 02:02:04 - 02.03.2023