PHYS 221

Maddenin Isıl Özellikleri
Credits: 
3
Olasılık teorisinin elemanları, Bernoulli, Poisson ve Gauss olasılık olasılık dağılımları. Rastgele yürüyüş ve difüzyon. Isıl hareket, kristallerde ve gazlarda enerjinin moleküler dağılımı, sıcaklığın tanımı ve Boltzmann faktörü, ısıl dengenin istatistiksel karakterizasyonu, entropi. Entropi ve ısı: Termodinamiğin ikinci yasası. Karışım entropisi. Açık sistemler ve serbest enerji minimum prensipleri. Denge koşullarının uygulamaları: Clausius-Clapeyron denklemi, Raoult yasası, Henry yasası, Osmotik baskı. İç serbestlik derecesine sahip ideal gazlar. Termodinamiğin üçüncü yasası. (3 + 2 + 0) 3 AKTS 5
Prerequisite: 
PHYS 102

Son Güncelleme: 16:10:00 - 29.07.2022