PHYS 325

Fizikte Matematiksel Metodlar I
Credits: 
3
Sonsuz seriler, adi diferansiyel denklemler: kapalı formda çözümler, kuvvet serisi çözümleri, özel fonksiyonlar. Karmaşık bir değişkenin fonksiyonları: rezidü hesabı, kontur integrasyonu, özel fonksiyonların kontur integral gösterimleri. Doğrusal vektör uzayları: vektörler ve matrisler, özdeğer problemi. Vektör uzaylarının soyut formülasyonu: fonksiyon uzayları, ortogonal tabanlarda açılımlar, Dirac delta fonksiyonu, integral dönüşümler.
Prerequisite: 
MATH 202
Course Category: 

Son Güncelleme: 23:12:10 - 29.07.2022