PHYS 325

Fizikte Matematiksel Metodlar I
Credits: 
3
Sonsuz seriler, adi diferansiyel denklemler: kapalı formda çözümler, kuvvet serisi çözümleri, özel fonksiyonlar. Karmaşık bir değişkenin fonksiyonları: rezidü hesabı, kontur integrasyonu, özel fonksiyonların kontur integral gösterimleri. Doğrusal vektör uzayları: vektörler ve matrisler, özdeğer problemi. Vektör uzaylarının soyut formülasyonu: fonksiyon uzayları, ortogonal tabanlarda açılımlar, Dirac delta fonksiyonu, integral dönüşümler.
Prerequisite: 
MATH 202

Son Güncelleme: 22:29:47 - 01.08.2022