PHYS 442

Deneysel Fizik I
Credits: 
4
Fotoelektrik etki, elektronun yük/kütle oranı, saçılma, Cavendish burulma dengesi, sayım istatistiklerinin incelenmesi, x-ışını saçılması, radyoaktivite, atomik enerji seviyelerinin kuantizasyonu gibi modern fizikteki temel deneysel teknikleri açıklayan deneyler. Ayrıca, veri analizinin hızlı gözden geçirilmesi: istatistikler, olasılık dağılımları, en küçük kareler yöntemi, Chi-kare testi. (2+0+4) 4
Prerequisite: 
PHYS 311 ya da PHYS 407
Course Category: 

Son Güncelleme: 23:36:49 - 29.07.2022